همایش توانمندسازی مربیان بانوان سراسر کشور2018-11-13T04:25:02+00:00

Project Description

برگزاری همایش توانمندسازی مدیران زن

باشگاههای ورزشی سراسر کشور با رویکرد فرهنگی – ورزشی 

شهریور ماه 94 – هتل آکادمی مجموعه ورزشی انقلاب 

 این همایش در هتل آکادمی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. نواب رئیس فدراسیون‌های ورزشی، مربیان

تیم‌های ملی سراسر کشور، مسئولان ورزشی بانوان نیز حضور داشتند. 

Conduct a conference

ON EMPOWERING FEMALE 

MANAGERS 

SPORTS CLUBS ALL OVER THE COUNTRY WITH A

CULTURAL-SPORTS APPROACH