مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری2018-10-29T11:06:47+00:00

Project Description

مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری

بهره برداری از فضاهای مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری شامل استخر، سونا و جکوزی، سالنهای چند منظوره، چمن مصنوعی، سالن بدنسازی، سالن ایروبیک، سالن تنیس، سالن بیلیارد

سالن ایروبیک

استخر

سالن چند منظوره

چمن مصنوعی

سالن تنیس

سونا