همایش ورزش ، جوانان و محیط زیست2018-11-13T04:28:32+00:00

Project Description

برگزاری همایش ورزش، جوانان و محیط زیست

همایش ورزش، جوانان و محیط زیست با حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این همایش از ورزشکاران حامی محیط زیست تقدیر به عمل آمد.

Sports

 and youth and environmental conference