مجموعه ورزشی آزادی

مجموعه ورزشی آزادی2018-11-04T03:31:54+00:00

Project Description

مجموعه ورزشی آزادی

خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات سیستم های تاسیسات فنی، مخابراتی، الکترومکانیکال و مدیریت منابع انسانی متخصص مجموعه ورزشی آزادی