مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو

مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو2018-10-29T11:05:03+00:00

Project Description

مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو

مدیریت و بهره برداری مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو به مساحت کل مجموعه شهربانو 1000 متر مربع که این مجموعه مجهز به امکانات ورزشی مناسبی برای بانوان اعم از استخر به ابعاد 18*16 متر مربع، سالنهای بدنسازی، سالن یوگا، سونا، پیلاتس و سالن چندمنظوره است .