معرفی اعضای هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره2019-06-17T08:23:25+00:00
مدیرعامل و عضو هیت مدیره

—————————–

محمدرضا حدادی

مدیرعامل و نائب رييس هيات مديره

خليل سپهر سبحانى

—————————–

خليل سپهر سبحانى

رييس هيات مديره

سید محمد رضا حسینی نایب رییس هیات مدیره

—————————–

سید محمد رضا حسینی

 عضو هيات مديره